O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Gospel Trójmiasto zostało powołane w celu propagowania wszelkich zjawisk i przedsięwzięć artystycznych związanych z muzyką gospel. Stowarzyszenie aktywnie wspiera działalność chóru Grace Gospel Choir (GGC) założonego w 2004r. Podejmowane przez Stowarzyszenie we współpracy z Grace Gospel Choir inicjatywy mają na celu rozwój idei ekumenizmu, międzypokoleniowej współpracy oraz rozwój lokalnej społeczności.